[PL]

Zasady Ochrony Prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa, jak HONYA EUROPE Ltd. (dalej zwane “Firma”, “my” lub “nasza”) gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe zbierane w związku z rezerwacją naszego apartamentu.

2. Dane Osobowe, Które Gromadzimy

2.1. Podczas procesu rezerwacji możemy gromadzić następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko
  • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
  • Informacje o pobycie, takie jak daty i długość pobytu

3. Cel Gromadzenia Danych

3.1. Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia procesu rezerwacji, komunikacji z Gośćmi, zapewnienia odpowiedniej obsługi podczas pobytu oraz w celach związanych z rozliczeniami finansowymi.

4. Uprawnienie do Danych Osobowych

4.1. Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, która przewiduje takie uprawnienia, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5. Bezpieczeństwo Danych

5.1. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub ich nieuprawnionym ujawnieniem.

6. Udostępnianie Danych Osobowych

6.1. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko w niezbędnym zakresie naszym partnerom, dostawcom usług lub organom regulacyjnym, w celu umożliwienia procesu rezerwacji i zapewnienia usług związanych z pobytem.

7. Pliki Cookies

7.1. Nasza strona internetowa może używać plików cookies w celu poprawy jakości usług oraz analizy ruchu na stronie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce Cookies.

8. Zmiany w Polityce Ochrony Prywatności

8.1. Możemy aktualizować naszą Politykę Ochrony Prywatności w miarę potrzeb, a wszelkie zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

9. Kontakt

9.1. W razie pytań lub żądań dotyczących swoich danych osobowych lub naszej Polityki Ochrony Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: villamartin@honyapcb.eu.


 

[EN]

Privacy Policy

1. Introduction

1.1. This Privacy Policy outlines how HONYA EUROPE Ltd. (hereinafter referred to as “the Company,” “we,” or “our”) collects, uses, and safeguards personal data collected in connection with the reservation of our apartment.

2. Types of Personal Data We Collect

2.1. During the reservation process, we may collect the following types of personal data:

  • Full name
  • Contact information, such as email address and phone number
  • Payment information, such as credit card number
  • Stay-related information, such as dates and duration of stay

3. Purpose of Data Collection

3.1. Personal data is collected for the purpose of facilitating the reservation process, communicating with guests, ensuring adequate service during the stay, and for financial settlement purposes.

4. Right to Personal Data

4.1. If you are a resident of the European Union or another jurisdiction that provides such rights, you have the right to access your personal data, have it corrected, deleted, or restrict its processing. You may also withdraw your consent to the processing of your personal data at any time.

5. Data Security

5.1. We implement appropriate technical and organizational measures to protect personal data from loss, unauthorized access, or unauthorized disclosure.

6. Sharing of Personal Data

6.1. Personal data may only be disclosed to our partners, service providers, or regulatory authorities to the extent necessary to facilitate the reservation process and provide services related to the stay.

7. Cookies

7.1. Our website may use cookies to enhance the quality of our services and analyze website traffic. Detailed information on this can be found in our Cookie Policy.

8. Changes to the Privacy Policy

8.1. We may update our Privacy Policy as needed, and any changes will be posted on our website.

9. Contact

9.1. For questions or requests regarding your personal data or our Privacy Policy, please contact us at the following email address: villamartin@honyapcb.eu.